Positionen som ledande inom logistikfastigheter är till stor del ett resultat av kapaciteten som finns i hela organisationen, förmågan att finnas vid kundens sida och utvecklas tillsammans med dem.

Vårt ansvar i vardagen

Som utgångspunkt har vi alltid den gemensamma värdegrunden och Code of Conduct, vår uppförandekod. De vägleder oss kring hur vi ska agera i vardagen och med våra kunder, leverantörer och andra intressenter. Vi har en struktur för hållbarhetsstyrning men alla har även ett gemensamt ansvar för att agera etiskt i vardagen och att i alla led driva verksamheten på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Långsiktigt ansvar för miljö och samhälle

Det finns ett starkt driv inom Catena för att driva på utvecklingen för ett mer hållbart logistiskt nätverk och ta ett långsiktigt ansvar för miljö och samhälle. Grunden i Catenas affärsidé är att på ett hållbart sätt och genom samarbete utveckla och långsiktigt förvalta effektiva logistikanläggningar.

Vi har tydligt uttalade tillväxtambitioner. Samtidigt är vi väl medvetna om att vi verkar i en bransch som otvetydigt innebär stor påverkan på samhälle och miljö. Under 2021 skärpte vi våra hållbarhetsmål för att vi i än högre grad ska vara en del av den omställning som pågår. Att nå våra hållbarhetsmål innebär ett omfattande arbete för oss och i några delar är vi inte helt klara över tillvägagångssättet. Vi väljer att inte låta det hindra våra ambitioner – i stället är det en viktig del av processen framåt för oss.

Att vara helt transparenta med vårt arbete och när det gäller resultat på hållbarhetsområdet är givet för oss och en del av vårt ansvar.