Catena har ambitiösa hållbarhetsmål och vill nå nettonoll växthusgasutsläpp till 2030. Bygg och fastighetsbranschen står för stora delar av utsläpp av växthusgaser både i Sverige och globalt och att minska Catenas roll gällande växthusgasutsläpp är av stor betydelse. Utsläpp i scope 1, 2 och 3 ingår i Catenas nettonoll mål, inklusive indirekta utsläpp i scope 3.

Hållbarhetsarbetet följer försiktighetsprincipen, vilket innebär att verksamheten vidtar försiktighetsmått när åtgärder kan väntas medföra skada eller annan olägenhet för människor eller miljö. Utifrån det här perspektivet är det självklart för oss att ta ansvar för hela vår värdekedja.

År 2020 satte Catena utsläppsmål enligt SBTi i syfte att minska våra växthusgasutsläpp i scope 1 och 2 med 50 procent till 2030. Under 2024 arbetar vi vidare med att sätta utsläppsmål genom SBTi även i scope 3.