SBTi är ett initiativ som hjälper bolag över hela världen att sätta vetenskapliga mål i linje med kraven i Parisavtalet för att begränsa den global uppvärmningen till under två grader. Det är ett samarbete mellan Världsnaturfonden (WWF), FN: s Global Compact, Carbon Disclosure Project (CDP) och World Resources Institute.

Scope 1 är direkta utsläpp från egenkontrollerade källor. För Catenas del innefattar dessa gasuppvärmning av fastigheter under Catenas kontroll, samt resor med tjänstebil.

Scope 2 är indirekta utsläpp från nätburen energianvändning. För Catena innefattar dessa fjärrvärmeförbrukning och elförbrukning under Catenas kontroll.

Scope 3 är övriga indirekta utsläpp som bolaget inte har direkt kontroll över men som sker på grund av Catenas verksamhet. För Catena innefattar dessa energiförbrukning under kundernas kontroll, tjänsteresor, pendling, utsläpp från byggprojekt (energi, transport, avfall, material) och andra inköpta tjänster (t.ex. avfallshantering).

Under hösten 2020 godkände SBTi vårt mål för att minska våra växthusgasutsläpp. Vi ska minska våra utsläpp från Scope 1 och 2 med 50 procent till 2030 jämfört med 2018, och vi har ambitiösa mål för Scope 3. Målet överensstämmer med de minskningar som krävs för att hålla uppvärmningen till 1,5°C, det mest ambitiösa målet i Parisavtalet.