Jönköpingsregionen har länge haft en stark ställning som ett optimalt logistikläge med möjlighet till dagen-efter-leveranser till hela Norden. Här förvärvade Catena fastigheten Stigamo 1:49 i mars 2023. 

Catena uppför en ny logistikanläggning i Jönköping

Den nya anläggningen blir cirka 33 000 kvm stor och en del utgörs av ett höglager som är 30 meter högt. Catena har tecknat ett nioårigt hyresavtal med tredjepartslogistikbolaget Nowaste Logsitics i den nya anläggningen med en option att hyra resterande yta. I anläggningen kommer Nowaste Logistics hantera godsflöden för Granngården, som är ett ledande detaljhandelsföretag inom bland annat trädgård och lantbruk, samt för bygghandelskoncernen Mestergruppen som omfattar varumärkena XL-BYGG, BOLIST, Happy Homes och Colorama.

Den nya anläggningen ska certifieras enligt BREEAM Excellent och det ställs därför höga krav på hållbarhet. Anläggningen uppförs med trästomme för ett minskat koldioxidavtryck, vi implementerar smarta lösningar för energianvändning, system för regnvattenuppsamling samt säkerställer genomtänkta grönområden för att bevara och gynna biologiskmångfald. På taket installeras solceller.

Pressmeddelande 2023-04-25
Pressmeddelande 2024-05-30

Växer med våra hyresgäster

Vi vill växa med våra hyresgäster och att vi bidrar till Nowaste Logistics etablering på en ny geografisk marknad ligger helt i linje med den strategin. 

Tomtyta: 85 000 kvm
Område: Stigamo industriområde
Kommun: Jönköping
Status: Arbete inlett på platsen

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter i regionen.