Genom kundnära förvaltning bidrar vi till att våra kunder når sina affärsmål. Catena kännetecknas av ett genuint engagemang och långsiktiga relationer.

Catenas 10 största kunder 2023 (kontraktsvärde)

DHL
ICA
Martin & Servera
PostNord
Boozt 
Nowaste Logistics
DKI Logistics
Dagab
Intervare
Menigo Foodservice