Catena bevakar omvärlden och de trender som påverkar framtidens logistik och logistikfastigheter. Våra kontinuerliga analyser av hur varor och gods rör sig i Skandinavien, tillsammans med vår djupa kunskap inom logistik och handel, ger oss en kunskapsledande roll. Insikterna utvecklar också vår syn på fastigheten och hur den ska fungera i framtiden.

Hållbarhet är en bärande del i vårt erbjudande

Catena arbetar på flera fronter med hållbarhet. Att ta ansvar över tid innebär att säkerställa att fastigheterna är rustade för framtida klimatförändringar. Rätta, hållbara material och en utformning som gör att fastigheten kan ta hand om stora mängder vatten eller tåla vind är snart en hygienfaktor. Fördelarna med att skapa förutsättningar för biodiversitet i anslutning till logistikanläggningar handlar inte bara om ett rikt natur- och djurliv, insatserna är också en försäkring mot skador vid extremväder.

När vi bygger nytt och renoverar är en viktig parameter energioptimering med exempelvis solceller eller energiträd som kan absorbera förnyelsebar energi ur atmosfären. Energiförsörjning och möjligheter till lagring av energi utgör en viktig del av planeringen av moderna logistikfastigheter. En annan förutsättning som måste finnas på plats är möjligheter till tankning eller laddning när fossila bränslen nu växlas till förnybara. Utvecklingen för transporter är långt gången och tillsammans med den ökande digitaliseringen av transportsektorn, som gynnar både hållbarhet och säkerhet, skapas förutsättningar att erbjuda smarta lösningar som gör stor skillnad för både transportörer och
hyresgäster.

Hög kvalitet innebär också att skapa attraktiva arbetsplatser. Bilden av en logistikfastighet som en grå låda är förlegad – för att vara konkurrenskraftig krävs en miljö både utanför och innanför anläggningens väggar som gör att människor kan utvecklas och trivas.

Nytänk för ökad yteffektivitet

Behovet av olika typer av logistiklägen ökar. Viktiga logistiknoder kommer att fortsätta vara viktiga men fler citynära lösningar efterfrågas i takt med att hyresgäster löser den sista milen av leveransen i stadsmiljö med mer hållbara transporter som cykel eller minifordon.

Catena har en fördel gentemot konkurrenter med sitt branschledande nätverk av logistikanläggningar och en betydande markreserv. Men det växande behovet av mark i storstadsregioner kräver ytterligare nytänk. Äldre fastigheter kan ändra funktion helt eller göra plats för nya, bättre anpassade anläggningar och vi ser en växande marknad för multihyresgästlager, där flera logistikföretag samsas om utrymme. Logistikfastigheter kan i ännu högre utsträckning byggas på höjden och ytorna kan nyttjas bättre. Idag används taken främst för solcellsanläggningar men stora tak och fasadytor kan även användas för ökad biologisk mångfald, koldioxidavskiljning och matproduktion.

Samarbete och partnerskap en viktig väg framåt

Med lång erfarenhet av allt som rör kundanpassning av logistikanläggningar agerar vi samtalspartner och facilitator för samverkan mellan olika kompetenser inom logistik. På det sättet kan vi nå den bästa lösningen för kunden.

Automationslösningar finns i många anläggningar och när robotplockning eller automatiserade transporter inom fastigheten blir vanligare kan vi bistå tack vare nära samarbeten och upparbetade relationer. En växande trend är hyresgästers önskan att fastigheten är anpassad från start – en optimerad och färdigutrustad anläggning med kundnära förvaltning, allt förpackat i ett hyresavtal. I vårt erbjudande kan den typen av avtal även innefatta finansiering av bredare tekniska eller logistiska lösningar.