Optimera förutsättningarna för framgång med rätt lageryta, i rätt fastighet, med rätt placering

Är ditt företag i behov av modernare lager- och logistikytor för att kunna växa? Eller befinner ni er i uppstarten av en ny verksamhet som kräver skalbara lagerlösningar? Valet av logistiklager för hantering och distribution av varor är A och O för att bli konkurrenskraftiga på en marknad som ställer krav på en allt snabbare försörjningskedja. 

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper om hur rätt val av logistikanläggning kan optimera logistiken, minska kostnader, öka kundnöjdheten och bidra till att hållbarhetsmålen nås. Här bjuder vi på goda råd i form av tio punkter att fundera över innan ni väljer er lösning för lager och logistik.

Checklista – så hittar du rätt lagerlokal och logistikfastighet

1. Läget

Ett av de allra viktigaste kriterierna när du väljer logistikanläggning och lagerlokaler är en strategisk placering – läget. Rätt anläggning har god tillgänglighet och snabb access till transportvägar och era viktigaste hubbar – flygplats, hamn och motorvägar – för leverans och distribution av era varor. För att minimera transportsträckorna bör anläggningen dessutom ligga centralt i förhållande till verksamhetens målgrupper och leverantörer.

2. Storlek och kapacitet

Hur stor behöver anläggningen vara? Hur ser era behov ut kring fördelning av lageryta och logistikyta i lokalerna? Välj en anläggning som är rätt anpassad till nuvarande volymer och flöden men ta höjd för utveckling. Och framtidsdrömmar!

3. Teknik, utrustning och funktioner

Modern teknik och avancerad utrustning gör det möjligt för er att hantera er försörjningskedja mer effektivt. Vilka behov har ni när det gäller system för inventering, lagerhantering och automatiserad materialhantering? Behöver anläggningen på något sätt anpassas efter de varor som ska hanteras där? Möjligheterna är många och lösningarna kan göra stor skillnad.

4. Kostnad

Att kostnaden är en viktig faktor att ta hänsyn till i valet av lagerlokal är närapå självklart. Anläggningen ska vara kostnadseffektiv och erbjuda konkurrenskraftiga lösningar som överensstämmer med er budget och era ekonomiska mål.

5. Energieffektivitet

Vilka lösningar finns för lokal energiförsörjning av fastigheten? Är transporter via smarta och hållbara energikällor som till exempel solceller och bergvärme möjliga?

6. Klimatsäkring

Vilken framförhållning har fastighetsägaren när det gäller klimatpåfrestningar? Används utomhusytor på och omkring fastigheten på ett smart sätt för att gynna biodiversitet och säkerställa robusthet inför extremväder?

7. Flexibilitet

En anläggning för lager och logistik bör vara flexibelt utformad för att kunna möta framtida affärsbehov. Lokalerna ska fungera för olika typer av produkter och vara möjliga att anpassa till förändrade krav, önskemål och förutsättningar.

8. Säkerhet

Lagerlokalen ska vara säker och skydda de produkter som lagras och hanteras där, både från att skadas och från stöld. Hur stöldbegärliga är de produkter som ska hanteras i lokalen och vilka behov finns av säkerhetslösningar som övervakningskameror, säkerhetspersonal och system för åtkomstkontroll?

9. Förvaltning

Tänk igenom hur ni vill att den dagliga förvaltningen ska fungera när ni väl är på plats. Vilken typ av kontakt, tillgänglighet och närvaro behövs? Och vilken kompetens förväntas av fastighetsägaren?

10. Arbetsgivarvarumärket – attraktivitet

Hur väl uppfyller lagerlokalen eller logistikanläggningen ditt företags behov av att vara en attraktiv arbetsgivare? Faktorer som kan göra stor skillnad är effektiv och avancerad teknik, hälsosam arbetsmiljö och långsiktiga insatser med hållbarhet i fokus.

Om Catena

Catena utvecklar och förvaltar effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien. Med långsiktighet, samarbete och stort hållbarhetsfokus, länkar vi samman Skandinaviens godsflöden. I vårt nät av fastigheter finns terminaler för omedelbar omlastning, logistiklager för förvaring, distributionslager, olika typer av omnilager samt fastigheter för citylogistik. Våra lagerpunkter är flexibla och anpassningsbara delar i ett komplext och föränderligt ekosystem.

Läs mer om Catena

75A1113

Vill du veta mer?

Det var tio råd kring att välja en lösning för lager och logistik som matchar behov, förutsättningar och mål. Vi på Catena hjälper dig gärna att hitta rätt logistikfastighet för er verksamhet. Välkommen att kontakta oss!